Sunday, November 9, 2014

ความอึดอัดของคนรีวิว

ตั้งแต่เริ่มแหย่ขาลงมาในสนามของการรีวิวสินค้า โดยเฉพาะสินค้าสายไอที สิ่งหนึ่งที่อึดอัดเป็นที่สุดสำหรับคนรีวิวที่จะต้องรับมือกับคนที่เข้ามาอ่านแล้วมีความเห็น เป็นความเห็นประมาณ

"ทดลองงอหรือยังครับ"

"ทำ drop test หรือยังครับ"

"ทดลองขีดข่วนหน้าจอหรือยังครับ"

ฯลฯ

ผมยอมรับว่าที่ผ่านมาอึดอัดใจกับความเห็นเหล่านี้ แรกๆ ก็มองข้ามไปบ้าง แต่มาพักหลังๆ เริ่มสังเกตว่าหนักข้อขึ้นเรื่อยๆ สำหรับความเห็นแนวนี้ และเริ่มทำให้ผมรู้สึกรำคาญจนถึงขั้นโมโห พักหลังๆ ผมเลยมีปฎิกริยาในการตอบโต้กลับไปบ้าง แต่ก็ไม่เคยเขียนความเห็นยาวๆ สักที วันนี้ผมเลยขออนุญาตเขียนเอาไว้ตรงนี้ (เตือนความจำตัวเองในอนาคตด้วย เผื่ออนาคตไปทำอะไรแผลงๆ แล้วจะได้มีอะไรเตือนสติให้กลับมาดู)