Tuesday, December 9, 2014

Exodus และอะไรๆ หลายๆ อย่าง

ตั้งแต่แรกเริ่มเห็น Trailer ผมเองก็อยากดูแล้วสำหรับหนังเรื่อง Exodus ที่เอาคัมภีร์ไบเบิลในส่วนที่ชื่อเดียวกับ เอามาทำเป็นหนัง (เข้าใจว่าในส่วน Old Testament)

คนอื่นๆ อาจจะดู production แต่ผมชอบตรงเนื้อเรื่อง กล่าวคือ มันรักษาเนื้อเรื่องส่วนใหญ่ค่อนข้างตรงกับที่มีเขียนในคัมภีร์นั่นแหละ โอเคที่ว่า plot อาจจะมีการบิดไปเพื่อให้เหมาะสมกับความเป็นหนัง แต่ทั้งหมดทั้งปวง ถือว่าทำมาได้ดีมากๆ