“ราคา” ของความ “ภักดี” (The Price of Loyalty)

ความ “ภักดี” เป็นสิ่งที่มีราคาที่ต้องจ่าย ไม่ว่าจะเป็นในรูปตัวเงินหรือไม่ก็ตาม และในระยะยาวความภักดีก็สร้างอยู่บนฐานของความสัมพันธ์หลายชุดหลากรูปแบบด้วย แต่บางครั้งราคาที่ต้องจ่ายมันอาจจะแพงมากด้วยเช่นกัน

Read more