Saturday, 2 December 2023

Jobs

ความอึดอัดของคนรีวิว

ผมยอมรับว่าที่ผ่านมาอึดอัดใจกับความเห็นเหล่านี้ แรกๆ ก็มองข้ามไปบ้าง แต่มาพักหลังๆ เริ่มสังเกตว่าหนักข้อขึ้นเรื่อยๆ สำหรับความเห็นแนวนี้ ทำให้ผมรู้สึกรำคาญ
- Advertisement -

เนื้อหาล่าสุด