Monday, 1 March 2021

ใช้ GCP f1-micro รันเว็บไซต์ส่วนตัวฟรีๆ – ตอนที่ 8 ติดตั้ง Cloudflare CDN

เราเดินทางมาถึงตอนสุดท้าย ซึ่งในตอนนี้เราจะติดตั้ง Cloudflare CDN เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของ Server เรากัน ไม่ให้ทำงานช้าจนเกินไปครับ

เรื่องแบ่งปัน

ใช้ GCP f1-micro รันเว็บไซต์ส่วนตัวฟรีๆ – ตอนที่ 8 ติดตั้ง Cloudflare CDN

เราเดินทางมาถึงตอนสุดท้าย ซึ่งในตอนนี้เราจะติดตั้ง Cloudflare CDN เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของ Server เรากัน ไม่ให้ทำงานช้าจนเกินไปครับ

ใช้ GCP f1-micro รันเว็บไซต์ส่วนตัวฟรีๆ – ตอนที่ 7 ลง WordPress!

ขั้นตอนนี้เราก็มาถึงส่วนสำคัญที่สุดครับ... ได้เวลาลง WordPress นั่นเอง (เฮ) คราวนี้เราจะสามารถทำเว็บไซต์ได้ตามใจชอบแล้วครับ

ใช้ GCP f1-micro รันเว็บไซต์ส่วนตัวฟรีๆ – ตอนที่ 6 ขอใบรับรอง SSL ฟรีกันเถอะ

หลังจากที่เราติดตั้ง LAMP Stack ไปครบกันแล้ว คราวนี้เราจะมาขอใบรับรอง SSL สำหรับเว็บไซต์เพื่อรับรองความปลอดภัยในการส่งข้อมูลครับ

ถังความคิด

รัฐและอินเทอร์เน็ต: ไม่ยุ่งก็ไม่ได้ มากไปก็ไม่เหมาะ

หลายครั้งในที่สาธารณะ เรามักจะเห็นหลายคนแสดงจุดยืนที่ว่า รัฐไม่ควรเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับอินเทอร์เน็ตเลย จุดยืนเช่นนี้แม้จะเข้าใจได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นจุดยืนที่มีปัญหาอยู่ในตัวมันเองไม่ใช่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมองข้ามเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต โดยไม่คำนึงถึงความเป็นจริงทางสังคมที่เกี่ยวข้อง

อคติในอัลกอริทึม (Algorithm Bias) เมื่อคอมพิวเตอร์ไม่ได้เป็นกลางอย่างที่คิด

บทความนี้จะนำเสนอความเข้าใจพื้นฐานว่าอะไรคืออคติในอัลกอริทึม และส่งผลกระทบอย่างไรได้บ้าง รวมถึงจะแก้ไขปัญหาอย่างไร ทั้งนี้ มุมมองในบทความชิ้นนี้มาจากฐานของผู้เขียนที่อยู่ในโลกสังคมศาสตร์ มองมายังปัญหาซึ่งคาบเกี่ยวกับปัญหาในโลกคอมพิวเตอร์ ดังนั้นบทความชิ้นนี้จะไม่ลงรายละเอียดในเชิงเทคนิคมากนัก ด้วยข้อจำกัดทางความรู้ที่มี

ศาสนาไม่ใช่เครื่องสอนให้เราอยู่ร่วมกัน: ข้อคิดเห็นบางประการกับศาสนาและโลกสมัยใหม่

การที่บอกว่าศาสนาเป็นเครื่องมือในการสอนให้คนเราอยู่ร่วมกันหรือเป็นเรื่องของแนวทางวัตรปฏิบัติสำหรับคนในสังคมนั้น เป็นความเข้าใจของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งพยายามมองว่า ศาสนาเป็นสิ่งที่ยังคงมีบทบาทในสังคมและมีพื้นที่อยู่บนโลกของสมัยใหม่ ซึ่งมีความเหนือกว่าปรัชญาในฐานะที่เป็นตัวเพิ่มหรือสอนกระบวนการคิดและเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตของมนุษย์

หมวด