“ราคา” ของความ “ภักดี” (The Price of Loyalty)

ความ “ภักดี” เป็นสิ่งที่มีราคาที่ต้องจ่าย ไม่ว่าจะเป็นในรูปตัวเงินหรือไม่ก็ตาม และในระยะยาวความภักดีก็สร้างอยู่บนฐานของความสัมพันธ์หลายชุดหลากรูปแบบด้วย แต่บางครั้งราคาที่ต้องจ่ายมันอาจจะแพงมากด้วยเช่นกัน

Read more

ใช้ GCP f1-micro รันเว็บไซต์ส่วนตัวฟรีๆ – ตอนที่ 1 รู้จักกับ GCP & Always Free

เนื้อหาในตอนนี้ เป็นการพูดถึง Google Cloud Platform และ Free Tier ที่ใช้งานฟรี ซึ่งในตอนต่อไป เราจะนำมาสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวที่ใช้ WordPress และปรับแต่งกัน

Read more