Friday, 9 December 2022

สำรับสำหรับไทย – ร้านอาหารไทยที่เป็นดาวค้างฟ้า

สำรับสำหรับไทย (Samrub Samrub Thai) ร้านอาหารไทยที่ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อย (และการจองที่ยากเย็นเพราะคิวเต็มตลอด) และเป็นหนึ่งใน 50 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี 2022 (อันดับที่ 31) อันเป็นร้านที่เชฟปริญญ์ ผลสุข ตัดสินใจปลุกปั้นจนกลายเป็นดาวค้างฟ้าของร้านอาหารไทย ที่ผมเชื่อว่าหาใครมาแทนที่คงเป็นไปได้ยากมาก

เรื่องแบ่งปัน

สำรับสำหรับไทย – ร้านอาหารไทยที่เป็นดาวค้างฟ้า

สำรับสำหรับไทย (Samrub Samrub Thai) ร้านอาหารไทยที่ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อย (และการจองที่ยากเย็นเพราะคิวเต็มตลอด) และเป็นหนึ่งใน 50 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี 2022 (อันดับที่ 31) อันเป็นร้านที่เชฟปริญญ์ ผลสุข ตัดสินใจปลุกปั้นจนกลายเป็นดาวค้างฟ้าของร้านอาหารไทย ที่ผมเชื่อว่าหาใครมาแทนที่คงเป็นไปได้ยากมาก

ถังความคิด

รัฐและอินเทอร์เน็ต: ไม่ยุ่งก็ไม่ได้ มากไปก็ไม่เหมาะ

หลายครั้งในที่สาธารณะ เรามักจะเห็นหลายคนแสดงจุดยืนที่ว่า รัฐไม่ควรเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับอินเทอร์เน็ตเลย จุดยืนเช่นนี้แม้จะเข้าใจได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นจุดยืนที่มีปัญหาอยู่ในตัวมันเองไม่ใช่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมองข้ามเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต โดยไม่คำนึงถึงความเป็นจริงทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
- Advertisement -

หมวด